Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

O firmie

1. NAZWA I SIEDZIBA FIRMY

URBUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

42-400 Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdanskiej 22/6
Tel. : (32) 670-14-33, Fax.: (32) 67 23 689

Statyczny numer identyfikacji REGON : 152188112
Numer identyfikacji podatkowej NIP : 6492146496

2. WPIS DO REJESTRU HANDLOWEGO

Firma pod nazwą "URBUT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Czestochowie , XVII Wydziałl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226684, w dniu 18 stycznia 2005 r. 

3. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI


URBUT działa na rynku usług budowanych od 2000 r. Najpierw jako Przedsiębiorstwo Budowlane URBUT Józef JANUS , a po przekształceniu, jako URBUT Sp. z o.o.

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 26 listopada 2004 r.
Spółka w dniu podjęcia działalności byłla jednostką w pełni zorganizowaną.

4. PROFIL DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności budowlanej, produkcyjnej i usługowej w kraju, a w szczególnosci: roboty budowlano-montażowe w zakresie budownictwa przemysłlowego i ogólnego , usługi sprzętowo-transportowe. Spółka specjalizuje się w robotach żelbetowych i realizacji obiektów "pod klucz" w formule generalnego lub kompleksowego wykonawstwa.


Bierzemy udział w programie Rzetelna Firma
kliknij na baner, aby uzyskać więcej informacji

 


COPYRIGHT 2010